Khác biệt giữa các bản “TVP Polonia”

Tạo với bản dịch của trang “TVP Polonia
(Tạo với bản dịch của trang “TVP Polonia”)
Thẻ: Biên dịch nội dung ContentTranslation2 Người dùng thiếu kinh nghiệm thêm nội dung lớn
(Không có sự khác biệt)
96

lần sửa đổi