Khác biệt giữa các bản “Lê Huy Vịnh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| vợ =
| chồng =
| chức vụ = [[Thứ trưởng Bộ Quốc Phòngphòng Việt Nam|Thứ trưởng Bộ Quốc phòng]]
| bắt đầu = [[25 tháng 10]] năm [[2020]]<ref>[https://thanhnien.vn/thoi-su/bo-quoc-phong-co-2-thu-truong-moi-1296228.html Bộ Quốc phòng có 2 thứ trưởng mới], báo Thanh Niên, 25/10/2020.</ref>
| kết thúc = ''nay''
| tiền nhiệm =
| kế nhiệm = ''đương nhiệm''
| địa hạt =
| trưởng chức vụ = [[Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam|Bộ trưởng]]
| trưởng viên chức = [[Ngô Xuân Lịch]]
| phó chức vụ = Bộ trưởng
| phó viên chức = [[Ngô Xuân Lịch]]
| chức vụ khác =
| thêm =
| chức vụ 2 = [[Phó lệnhTổng tham mưu trưởng Quân chủngđội nhân dân Việt Nam|Phó Tổng Phòngtham không-Khôngmưu quântrưởng]]
| bắt đầu 2 = [[2131 tháng 512]] năm [[20152019]]
| kết thúc 2 = [[3125 tháng 1210]] năm [[20192020]]<br/>{{số năm theo năm và ngày|20152019|512|2131|20192020|1210|3125}}
| tiền nhiệm 2 = [[Phương Minh Hòa]]
| kế nhiệm 2 = [[Vũ Văn Kha]]
| địa hạt 2 =
| trưởng chức vụ 2 = [[Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam|Tổng tham mưu trưởng]]
| trưởng viên chức 2 = [[Phan Văn Giang]]
| phó chức vụ 2 =
| phó viên chức 2 =
| chức vụ khác 2 =
| thêm 2 =
| chức vụ 3 = Phó Tư lệnh [[Quân chủng Phòng không-Không quân (Việt Nam)|Quân chủng Phòng không-Không quân]]
| bắt đầu 3 = [[201121 tháng 5]] năm [[2015]]
| kết thúc 3 = [[2131 tháng 512]] năm [[20152019]]<br/>{{số năm theo năm và ngày|2015|5|21|2019|12|31}}
| tiền nhiệm 3 = [[Phương Minh Hòa]]
| kế nhiệm 3 = [[Vũ Văn Kha]]
| địa hạt 3 =
| trưởng chức vụ 3 =
| trưởng viên chức 3 =
| phó chức vụ 3 = Tư lệnh
| phó viên chức 3 = [[Phương Minh Hòa]]
| chức vụ khác 3 =
| thêm 3 =
| chức vụ 4 = Phó Tư lệnh [[Quân chủng Phòng không-Không quân (Việt Nam)|Quân chủng Phòng không-Không quân]]
| chức vụ 4 =
| bắt đầu 4 = [[2011]]
| kết thúc 4 = [[21 tháng 5]] năm [[2015]]
| tiền nhiệm 4 =
| kế nhiệm 4 =
| trưởng chức vụ 4 =
| trưởng viên chức 4 =
| phó chức vụ 4 = Tư lệnh
| phó viên chức 4 = [[Phương Minh Hòa]]
| chức vụ khác 4 =
| thêm 4 =