Khác biệt giữa các bản “Phan Văn Giang”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| phó viên chức = *[[Nguyễn Phương Nam]] ([[2015]] - ''nay'')
*[[Ngô Minh Tiến]] ([[2018]] - ''nay'')
*[[Nguyễn Tân Cương]] ([[2018]] - ''[[2019'']])
*[[Nguyễn Trọng Bình]] ([[2019]] - ''nay'')
*[[Phùng Sĩ Tấn]] ([[2019]] - ''nay'')
*[[Lê Huy Vịnh]] ([[2019]] - ''nay''[[2020]])
*[[Nguyễn Văn Nghĩa (tướng Quân đội nhân dân Việt Nam)|Nguyễn Văn Nghĩa]] ([[2019]] - ''nay'')
| chức vụ khác =