Khác biệt giữa các bản “Đồng Hới”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
[[Tập tin:Fishing boats, Dong Hoi.jpg|nhỏ|Thuyền bè neo đậu]]
Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng (gạch men, [[xi măng]], [[nhôm]]), đánh bắt và nuôi trồng thủy- hải sản, thương mại. Trong giai đoạn 2010-2018, tăng trưởng GDP bình quân của Đồng Hới tăng trưởng đều 12,32%, sản xuất tiểu thủ công nghiệp theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ và công nghiệp trong cơ cấu kinh tế. Đồng Hới có 1556 doanh nghiệp tiểu thủ công nghiệp. GDP đầu người năm 2018 của Đồng Hới là 5189 USD tương đương [[61 triệu|119 triệu]] [[đồng]], cao gấp 1,8 lần thu nhập bình quân đầu người của cả nước, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,22%.<ref>{{Chú thích web | url = http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/thoi-su/dong-hoi-du-dieu-kien-len-do-thi-loai-ii.html | tiêu đề = Đồng Hới đủ điều kiện lên đô thị loại II | tác giả 1 = | ngày = | ngày truy cập = 27 tháng 9 năm 2015 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref> Thu ngân sách năm 2018 đạt 4540,461 tỷ đồng<ref>{{Chú thích web | url=http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/thoi-su/de-nghi-cong-nhan-thanh-pho-dong-hoi-la-do-thi-loai-ii.html | tiêu đề = Đề nghị công nhận thành phố Đồng Hới là đô thị loại II | tác giả 1 = | ngày = 23 tháng 7 năm 2014 | ngày truy cập = | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref>. Thành phố này có 3 Khu công nghiệp tây bắc Đồng Hới, Bắc Đồng Hới và Phú Hải.
[[Tập tin:Chợ Đồng Hới, Quảng Bình.jpeg|nhỏ|phải|270px|Chợ Đồng Hới]]
 
== Du lịch ==