Khác biệt giữa các bản “Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam thế kỷ 21”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
* Bài chính: '''''[[Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam]]'''''
 
== '''Danh sách Phó Đô đốc Hải quân trong Thế kỷ XXI''' ==
{| class="wikitable"
!Thứ tự