Khác biệt giữa các bản “Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam thế kỷ 21”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
|}
 
== '''Danh sách Trung tướng trong Thế kỷ XXI''' ==
[[Xếp theo thứ tự: Năm phong và Alphabet:]]
 
=== Thụ phong năm 2000 ===
{| class="wikitable"