Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Thị Bích Ngọc”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| kết thúc = ''nay''<br>{{số năm theo năm và ngày|2015|5|25}}
| tiền nhiệm = [[Ngô Thị Doãn Thanh]]
| kế nhiệm = ''đương[[Nguyễn nhiệm''Ngọc Tuấn]]
| địa hạt =
| trưởng chức vụ =
Người dùng vô danh