Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Điện thế”

==Điện thế của dẫn điện==
===Điện tích điểm===
:<math>V = \int E dr = E r = \frac{W}{Q}</math>
 
===2 Điện tích điểm âm dương===
Với 2 điện tích khác loại có cùng điện lượng, điện thế được tính như sau
Người dùng vô danh