Khác biệt giữa các bản “Chiến tranh Đông Dương”

không có tóm lược sửa đổi
[[Tập tin:Flag of Laos.svg|22px|border]] [[Lào Issara]]
* [[Tập tin:Flag of Laos.svg|22px|border]] [[Pathet Lào]] (từ 1949)
[[Tập tin:Flag of the People's Republic of Kampuchea.svg|22px|border]] [[Khmer Issarak]]
* [[Tập tin:Flag of the People's Republic of Kampuchea.svg|22px|border]] [[Mặt trận Issarak Thống nhất]]
{{flagdeco|Japan|1947}} Lính tình nguyện [[Nhật Bản]] trong [[Chiến sĩ "Việt Nam mới"]]