Khác biệt giữa các bản “Chiến tranh biên giới Tây Nam”

không có tóm lược sửa đổi
|image =[[Tập tin:H 4 ill 639759 cambodia-phnom penh-1979-61.jpg|300px]]
|caption =[[Quân đội Nhân dân Việt Nam]] tiến vào [[Phnôm Pênh|Phnom Penh]] năm [[1979]]
|date = {{Startdate|1978|12|25}} – {{Enddate|19791989|09|26}} <br>({{Age in years, months, weeks and days|month1=12|day1=25|year1=1978|month2=9|day2=26|year2=1989}})
|place =Campuchia, biên giới Tây Nam Việt Nam, biên giới phía đông Thái Lan
|result =[[Quân đội Nhân dân Việt Nam]] [[chiến thắng]]<br />Chế độ [[Khmer Đỏ]] bị lật đổ.<br />Kết thúc nạn diệt chủng Campuchia<br />[[Quân đội Nhân dân Việt Nam]] rút quân lần 1 năm 1982<br />[[Quân đội Nhân dân Việt Nam]] cơ bản hoàn thành các nỗ lực bình định vào năm 1986.<br />Tiếp tục xung đột giữa các bè phái [[Campuchia]].
| {{flagcountry|Czechoslovakia}}
}}
|combatant2 ={{flagicon image|Flag of Democratic Kampuchea.svg}} [[Campuchia Dân chủ]] (1979-1982)
{{flagicon image|Flag of Democratic Kampuchea.svg}} [[Liên minh chính phủ Kampuchea Dân chủ]] (1982-1990)
* {{flagicon image|Flag of Democratic Kampuchea.svg}} [[Khmer Đỏ]]
* {{flagicon image|Flag of the Khmer Republic.svg}} [[Mặt trận Dân tộc Giải phóng Nhân dân Khmer]] (từ 1979)
}}
|commander1 ={{flagdeco|Vietnam}} [[Lê Duẩn]]<br />{{flagdeco|Vietnam}} [[Trường Chinh]]<br />{{flagdeco|Vietnam}} [[Nguyễn Văn Linh]]<br />{{flagdeco|Vietnam}} [[Văn Tiến Dũng]]<br />{{flagdeco|Vietnam}} [[Lê Đức Anh]]<br />{{flagicon image|Flag of the People's Republic of Kampuchea.svg}} [[Hun Sen]]<br />{{flagicon image|Flag of the People's Republic of Kampuchea.svg}} [[Heng Samrin]]<br />{{flagicon image|Flag of the People's Republic of Kampuchea.svg}} [[Chea Sim]] <br> {{flagicon image|Flag of the People's Republic of Kampuchea.svg}} [[Pen Sovan]]
|commander2 ={{flagicon image|Flag of Democratic Kampuchea.svg}} [[Pol Pot]]<br />{{flagicon image|Flag of Democratic Kampuchea.svg}} [[Ieng Sary]]<br />{{flagicon image|Flag of Democratic Kampuchea.svg}} [[Khieu Samphan]]<br />{{flagicon image|Flag of Democratic Kampuchea.svg}} [[Nuon Chea]]<br />{{flagicon image|Flag of Democratic Kampuchea.svg}} [[Ta Mok]] <br> {{flagicon image|Flag of Cambodia.svg}} [[Norodom Sihanouk]] <br> {{flagicon image|Flag of the Khmer Republic.svg}} [[Son Sann]] <br> {{flagicon image|Flag of the Khmer Republic.svg}} [[Dien Del]] <br> {{flagcountryflagdeco|Thái LanThailand}} [[Prem Tinsulanonda]] <br> {{flagcountryflagdeco|Thái LanThailand}} [[Chatichai Choonhavan]]
|strength1 =180.000 quân Việt Nam, hỗ trợ bởi khoảng 20.000 quân [[Mặt trận Dân tộc thống nhất Cứu quốc Campuchia]]
|strength2 =Nguồn phương Tây: 19 sư đoàn với 90.000 quân (năm 1979)