Khác biệt giữa các bản “Cộng hòa Nhân dân Campuchia”

không có tóm lược sửa đổi
|era = [[Chiến tranh Lạnh|Chiến tranh lạnh]]
|government_type = Cộng hòa xã hội chủ nghĩa đơn đảng
|event_start = Thành lập
|date_start = 10ngày 8 tháng 1
|year_start = 1979
|event_end = Đổi tên thành "[[Nhà nước Campuchia"]]
|status =
|event_end = Đổi tên thành "Nhà nước Campuchia"
|date_end = ngày 1 Tháng 5
|year_end = 1989
|event_post = Thay đổi chế độ
|date_post = ngày 24 tháng 9 năm 1993
|p1 = Campuchia Dân chủ
|flag_p1 = Flag of Democratic Kampuchea.svg