Khác biệt giữa các bản “Heng Samrin”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Ông trở thành thành viên của phong trào cộng sản [[Khmer Đỏ]] lãnh đạo bởi [[Pol Pot]] và giữ chức Tư lệnh sư đoàn 4 bộ binh của Khơme Đỏ từ 1976 đến 1978. Tháng 4 năm 1978 ông lãnh đạo cuộc đảo chính Pol Pot nhưng đã sớm thất bại và phải chạy sang [[Việt Nam]] vào năm 1978.
 
Sau khi Việt Nam lật đổ chế độ Pol Pot vào năm 1979, ông đã trở thành Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Cách mạng để(tương điềuđương hànhvới đấtchức Chủ tịch nước) của [[Cộng ngườihòa đứngNhân đầudân Campuchia]] vừa thành lập. Sau khi Cộng hòa Nhân dân Campuchia chuyển thành [[Nhà nước -chủCampuchia]] tịchnăm Hội1989, đồngông nhàtiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch nước- trong nhiều năm, tới 1992. Năm 1981 ông trở thành Tổng Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia.
 
Từ năm 1991 Heng Samrin là Chủ tịch danh dự [[Đảng Nhân dân Campuchia]]. Sihanouk đã phong cho Heng Samrin tước Samdech (ngài) vào năm 1993.