Khác biệt giữa các bản “Yaxun Bʼalam III”

Trang mới: “{{Maya civilization}} {{Infobox royalty | name =Yaxun Bʼalam III | title =''Nhà vua tối cao ở Yaxchilan'' | reign =[[631]…”
(Trang mới: “{{Maya civilization}} {{Infobox royalty | name =Yaxun Bʼalam III | title =''Nhà vua tối cao ở Yaxchilan'' | reign =[[631]…”)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
(Không có sự khác biệt)