Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tháng mười”

Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
* 20: [[Ngày Phụ nữ Việt Nam|Ngày Phụ Nữ Việt Nam]] (''VietNam Women's Day'')
* 24: Ngày Liên hợp Quốc (''United Nations Day'') và Ngày Phát triển Thông tin Thế giới (''World Development Information Day'')
* 27: Ngày Tình yêu thế giới
* 24 - 30: Tuần lễ Giải trừ quân bị (''Disarmament Week'')
* 31: [[Halloween|Ngày Halloween]]