Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Gia hạn thời gian biểu quyết tại nhóm bài viết chất lượng (BVT, BVCL, DSCL)”

#{{YK}} {{ping|Lengkeng91}} Tôi đã bỏ chữ "cuối cùng". Cái này ghi theo yêu cầu của Đức Anh phía dưới. Thực chất miễn có phiếu chống trong thời gian này thì có thể kích hoạt chức năng gia hạn. Bạn có thể xem xét lại lá phiếu. [[Thảo luận Thành viên:Nguyenhai314|<span style="color:#FF3399;">&nbsp;ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶&nbsp;</span>]] 03:56, ngày 24 tháng 10 năm 2020 (UTC)
#{{yk}} {{ping|Nguyenhai314}} nếu không đủ 10 người cho một phương án thì bạn nên có một ghi chú ví dụ như "số đông chọn phương án nào thì sẽ theo phương án ấy". Tôi lo ngại thực tế sẽ không đủ 10 phiếu cho một phương án riêng lẻ, tất nhiên vẫn có thể đạt được. Bạn nên phòng xa. Ngoài lề, như tôi đã nói trước đây, với những đóng góp có tính xây dựng hệ thống thì bạn hoàn toàn đủ tiêu chí để trở thành BQV tại dự án này. Bạn có thể tham khảo lịch sử các biểu quyết bầu chọn BQV trước đây và so sánh với họ, tôi thấy họ "của thời điểm ứng cử" cũng không có gì trội với bạn hiện tại. Bạn hoàn toàn có thể cân nhắc hoặc muốn chọn thời điểm thích hợp nếu bạn hứng thú. Chúc biểu quyết của bạn thành công.--[[Thành viên:Nacdanh|Nacdanh]] ([[Thảo luận Thành viên:Nacdanh|thảo luận]]) 00:29, ngày 25 tháng 10 năm 2020 (UTC)
#{{yk}} Không hiểu lắm về điều này, lỡ bỏ phiếu chống sát giờ có được gia hạn không? [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 20:47, ngày 27 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 
== '''Nội dung thứ tư:''' Thời gian gia hạn ==