Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Gia hạn thời gian biểu quyết tại nhóm bài viết chất lượng (BVT, BVCL, DSCL)”

#::{{ping|Nguyenhai314}} Có thể bạn thấy vậy nhưng người khác thì không, chúng ta nên có nhiều lựa chọn nhất có thể để đảm bảo tính cộng đồng, cho dù bản thân bạn thấy một lựa chọn nào đó là "nghiễm nhiên hợp lý". Với lại, một tuần này cũng không chỉ cho người viết hoặc đề cử sửa lại bài mà còn là thời gian để người bỏ phiếu chống xem xét và gạch phiếu. Tôi tin có rất nhiều người bận đến nỗi cả tháng chỉ có 2,3 sửa đổi nên một tuần đơn giản là không đủ thời gian để thuyết phục được họ thay đổi quan điểm. Người bỏ phiếu không có tâm huyết như người viết/đề cử, cả tuần mà người viết/đề cử không dòm ngó gì tới bài của mình thì tôi đồng ý đó là lỗi của họ còn nếu nói như vậy với người bỏ phiếu thì hơi bất công. Một người chỉ có thể đề cử tối đa 2 BVCL + 2 BVT nhưng còn bỏ phiếu thì bao nhiêu bài cũng được. Tôi muốn mọi người có một cái nhìn đa chiều nhất có thể về vấn đề này. ''[[Thành viên:Q.Khải|<font color="red">A</font>]] + [[Thảo luận Thành viên:Q.Khải|<font color="yellow">B</font>]] + [[Đặc biệt:Đóng góp/Q.Khải|<font color="blue">C</font>]] = 180°'' 12:22, ngày 25 tháng 10 năm 2020 (UTC)
#:::{{ping|Q.Khải}} Tôi đã điều chỉnh tại các ND3, ND4 và ND7, bạn có thể xem lại và chỉnh sửa sao cho rõ nghĩa hơn. [[Thảo luận Thành viên:Nguyenhai314|<span style="color:#FF3399;">&nbsp;ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶&nbsp;</span>]] 12:33, ngày 25 tháng 10 năm 2020 (UTC)
#{{YK}} Như ở trên, nếu các thành viên muốn gia hạn 1 tuần thì làm luôn cái thời gian biểu quyết thành 40 ngày luôn cho khỏe, việc gì tính gia hạn cho mệt và rắc rối? [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 20:49, ngày 27 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 
== '''Nội dung thứ năm:''' Cách thức gia hạn ==