Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Gia hạn thời gian biểu quyết tại nhóm bài viết chất lượng (BVT, BVCL, DSCL)”

→‎Ý kiến: Trả lời
(→‎Ý kiến: Trả lời)
Thẻ: Trả lời Mã nguồn
(→‎Ý kiến: Trả lời)
Thẻ: Trả lời Mã nguồn
#{{yk}} {{ping|Nguyenhai314}} nếu không đủ 10 người cho một phương án thì bạn nên có một ghi chú ví dụ như "số đông chọn phương án nào thì sẽ theo phương án ấy". Tôi lo ngại thực tế sẽ không đủ 10 phiếu cho một phương án riêng lẻ, tất nhiên vẫn có thể đạt được. Bạn nên phòng xa. Ngoài lề, như tôi đã nói trước đây, với những đóng góp có tính xây dựng hệ thống thì bạn hoàn toàn đủ tiêu chí để trở thành BQV tại dự án này. Bạn có thể tham khảo lịch sử các biểu quyết bầu chọn BQV trước đây và so sánh với họ, tôi thấy họ "của thời điểm ứng cử" cũng không có gì trội với bạn hiện tại. Bạn hoàn toàn có thể cân nhắc hoặc muốn chọn thời điểm thích hợp nếu bạn hứng thú. Chúc biểu quyết của bạn thành công.--[[Thành viên:Nacdanh|Nacdanh]] ([[Thảo luận Thành viên:Nacdanh|thảo luận]]) 00:29, ngày 25 tháng 10 năm 2020 (UTC)
#{{yk}} Không hiểu lắm về điều này, lỡ bỏ phiếu chống sát giờ có được gia hạn không? Vậy nếu bỏ phiếu trước 4 ngày (ví dụ 3 ngày là hạn tối đa gia hạn) thì không được gia hạn? [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 20:47, ngày 27 tháng 10 năm 2020 (UTC)
#:Đúng. Ở đây là thời gian '''tối đa''' mà một người bỏ phiếu chống '''bỏ vào trong phạm vi này''' thì người đề cử/viết chính có thể (tự động) để xuất gia hạn. Ví dụ, biểu quyết kết thúc vào ngày 28 tháng 10, nếu tính thời gian tối đa là 3 ngày thì người bỏ phiếu chống vào trước 25 tháng 10 thì việc gia hạn chắc chắn không thể diễn ra, nhưng bỏ sau 25 tháng 10 thì người đề cử/viết chính có quyền đề xuất gia hạn (theo số ngày ở đề mục tiếp sau). [[Thảo luận Thành viên:Nguyenhai314|<span style="color:#FF3399;">&nbsp;ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶&nbsp;</span>]] 02:09, ngày 28 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 
== '''Nội dung thứ tư:''' Thời gian gia hạn ==