Khác biệt giữa các bản “Ubuntu”

không có tóm lược sửa đổi
| source_model = [[Phần mềm tự do]]
| released = {{Start date|2004|10|20|df=yes}}
| latest_release_version = Ubuntu 20.410 FocalGroovy FossaGorilla
| latest_release_date = {{Start date and age|2020|410|2322|df=yes|paren=yes}}
| latest_test_version =
| latest_test_date =
34

lần sửa đổi