Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quý Tông”

Trang mới: “'''Quý Tông''' (Chữ Hán: 貴宗) là miếu hiệu của một hoặc một số vị hoàng đế Việt Nam hoặc Trung Quốc thời xưa. ==…”
(Trang mới: “'''Quý Tông''' (Chữ Hán: 貴宗) là miếu hiệu của một hoặc một số vị hoàng đế Việt Nam hoặc Trung Quốc thời xưa. ==…”)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Không có sự khác biệt)
167

lần sửa đổi