Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quang Tổ”

Trang mới: “'''Quang Tổ''' (Chữ Hán: 光祖) là miếu hiệu của một số vua chúa trong lịch sử Việt Nam, lịch sử Trung Quốc. == Vi…”
(Trang mới: “'''Quang Tổ''' (Chữ Hán: 光祖) là miếu hiệu của một số vua chúa trong lịch sử Việt Nam, lịch sử Trung Quốc. == Vi…”)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Không có sự khác biệt)
167

lần sửa đổi