Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nhà Mạc”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Mạc Hiến Tông]]
* [[Mạc Tuyên Tông]]
*[[Mạc Mậu Hợp|Mạc Mục Tông]]
*[[Mạc Toàn|Mạc Cảnh Tông]]
* [[Mạc Mẫn Tông]]
* [[Mạc Đại Tông]]
*[[Mạc Kính Khoan|Mạc Quang Tổ]]
*[[Mạc Kính Vũ|Mạc Minh Tông]]
*[[Mạc Kính Hẻ|Mạc Quý Tông]]
*[[Mạc Kính Quang|Mạc Đức Tông]]
 
Tuy nhiên, giai đoạn sau đó hậu duệ nhà Mạc như [[Mạc Kính Chỉ]], [[Mạc Kính Cung]], [[Mạc Kính Khoan]], [[Mạc Kính Vũ]] vẫn còn tiếp tục chống lại [[nhà Hậu Lê]] thời kỳ trung hưng đến tận năm [[1677]]<ref>Năm 1667 Mạc Kính Vũ chạy sang [[nhà Thanh]], nhưng sau đó lại trở lại và chỉ bị tiêu diệt hoàn toàn vào năm 1683</ref> tại khu vực [[Cao Bằng]].
167

lần sửa đổi