Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Gia hạn thời gian biểu quyết tại nhóm bài viết chất lượng (BVT, BVCL, DSCL)”

 
== '''Nội dung thứ nhất (nội dung tiên quyết):''' Thông qua quy định cho phép gia hạn tại nhóm bài viết chất lượng ==
<!--HCV/BQV VUI LÒNG XOÁ DÒNG NÀY SAU KHI RA KẾT LUẬN-->
<small>{{tiến trình|text=số phiếu cần có để ra kết luận|height=5|100|width=40%|radius=yes}}</small>
''Người viết bài/đề cử (hoặc thành viên nào đó) có nên '''được phép gia hạn biểu quyết thêm một khoảng thời gian nhất định''' trong trường hợp người bỏ phiếu bỏ phiếu chống muộn (trước thời gian biểu quyết kết thúc một khoảng thời gian nào đó) hay không?''