Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Gia hạn thời gian biểu quyết tại nhóm bài viết chất lượng (BVT, BVCL, DSCL)”

n
 
== '''Nội dung thứ ba:''' Điều kiện để yêu cầu/đề xuất gia hạn ==
<!--HCV/BQV VUI LÒNG XOÁ DÒNG BÊN DƯỚI SAU KHI ĐÃ ĐƯA RA KẾT LUẬN-->
<small>{{tiến trình|text=số phiếu cần có để ra kết luận|height=5|100|width=40%|radius=yes}}</small>
''Phiếu chống được bỏ trước thời gian đóng biểu quyết '''tối đa''' bao nhiêu ngày thì thành viên được phép lập yêu cầu/đề xuất xin gia hạn biểu quyết (tự động gia hạn)?''