Hung1000123

Gia nhập ngày 24 tháng 8 năm 2020
không có tóm lược sửa đổi
Là một Thành viên của Wikipedia, tham gia ngày 24/08/2020, đang hướng đến mục tiêu có 1000 lượt chỉnh sửa tốt,sinh ngày 01/08/2007 cố vấn là [[Thành viên: Nothing I Can't|thảo luận (mình toàn hỏi xàm thôi)]]
{{user vi}}
{{Bản mẫu:Thành viên Wikipedia/Thành viên tự xác nhận}}
{{Bản mẫu:Thành viên này là Nam giới}}
{{Thành viên:Apple/Tiêu bản/Thành viên Việt Nam}}
{{Thành viên:Apple/Tiêu bản/Thành viên không hút thuốc}}
168

lần sửa đổi