Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Lê Công Vinh”

→‎Thảo luận: Trả lời
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(→‎Thảo luận: Trả lời)
Thẻ: Trả lời Mã nguồn
{{u|Buiquangtu}}, tôi đã được phép sử dụng tài khoản này để chỉnh sửa, miễn là cam kết tuân thủ 3 điều, không phải là lách cấm, chắc là bạn chưa biết, mời bạn xem ở trang thảo luận StorKnows. [[Thành viên:Xiua|Xiua]] ([[Thảo luận Thành viên:Xiua|thảo luận]]) 12:51, ngày 30 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Tôi chưa thấy một bảo quản viên nào đồng ý việc này, cũng như không có sự đồng thuận ở trang [[Wikipedia:Tin_nhắn_cho_bảo_quản_viên#Bỏ_cấm_StorKnows_(thảo_luận_·_đóng_góp)]]. Bạn vẫn đang bị cấm sửa đổi ở Wikipedia vô thời hạn. [[Thành viên:Buiquangtu|<span style="color: navy">B</span>]] <sup> [[Thảo luận Thành viên:Buiquangtu|<span style="color: light red"> nhắn gửi</span>]] </sup> 12:53, ngày 30 tháng 10 năm 2020 (UTC)
 
:Tôi nghĩ bạn nên bình tĩnh thảo luận. Mỗi lần đưa ra một đoạn nội dung nhỏ để các thành viên dễ dàng xét duyệt, như thế không khiến cộng đồng tốn công lùi sửa toàn bộ. [[Thảo luận Thành viên:Nguyenhai314|<span style="color:#FF3399;">&nbsp;ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶&nbsp;</span>]] 12:53, ngày 30 tháng 10 năm 2020 (UTC)