Khác biệt giữa các bản “Ngữ hệ Turk”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Mối quan hệ khả thi khác ==
Ngữ hệ Turk hiện nay được xem là một trong những [[Language family|ngữ hệ]] cơ bản trên thế giới.<ref name="DRIEM 2001. Page 336" /> Hệ Turk là một trong những thành viên chính của [[Altaic languages|ngữ hệ Altai]] gây tranh cãi. Có một số lý thuyết về mối quan hệ ngoài nhưng chẳng cái nào trong số chúng được chấp nhận rộng rãi.
 
== Tham khảo ==
Người dùng vô danh