Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ngữ hệ Turk”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Expert needed|2=section|date=November 2010}}Sau đây là so sánh vắn tắt [[Cognate|từ gốc]] trong số từ vựng cơ bản khắp ngữ hệ Turk (khoảng 60 từ).
 
Ô trống không nhất thiết nghĩa là một ngôn ngữ cụ thể ấy thiếu một từ để miêu tả khái niệm, mà đúng hơn là từ miêu tả khái niệm ấy trong ngôn ngữ đó có thể được thành lập từ gốc từ khác và không phải từ gốc với những từ kia trong hàng hoặc một [[Loanword|từ mượn]] được dùng thay thế.
 
Ngoài ra, có sự thay thôi ngữ nghĩa từ ngôn ngữ này với ngôn ngữ khác, và vì thế "nghĩa chung" chỉ là đại khái. Trong một số trường hợp dạng đã cho chỉ tìm thất được trong một số phương ngữ của ngôn ngữ ấy, hoặc từ mượn lại phổ biến hơn nhiều (ví dụ. trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, từ ưa dùng cho "lửa" là từ gốc Ba Tư ''ateş'', ngược lại từ bản ngữ ''od'' lỗi thời). Dạng đã cho bằng chính tả chữ Latin trừ khi có lưu ý khác.<!--
Người dùng vô danh