Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Lịch sử Trung Quốc”

gọi là đại lục thì đúng hơn
Không có tóm lược sửa đổi
(gọi là đại lục thì đúng hơn)
Thẻ: Đã được lùi sửa
| colspan="8" style="text-align:center;line-height: 150%; color:#777; font-size: 100%; padding: 0 5px 0 5px; background: #fff0f6" | '''<small>HIỆN ĐẠI</small>'''
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #fff0f6; color:#888" | {{center|'''[[Trung Hoa Dân Quốc (1912–1949)|Trung Hoa Dân Quốc]]'''<br />tại Đại lục<br />1912–1949}}
|-
| colspan="1" style="line-height: 140%; font-size: 90%; padding: 2px 5px 0 5px; border-top: 1px solid #dbd9c5; background: #fff0f6; color:#888" |'''[[Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa|Cộng hòa Nhân dân<br />Trung Hoa]]'''<br />tại Trungđại Quốclục<br />1949–nay
| colspan="7" style="line-height: 140%; font-size: 90%; padding: 2px 5px 2px 5px; background: #fff0f6;border-left: 1px solid #dbcebe; color:#888"|'''[[Trung Hoa Dân Quốc]]'''<br />tại đảo Đài Loan<br />1949–nay
|-
|colspan="8" class="plainlist" style="line-height: 150%; padding:0px 3px 2px 3px; background:#EEE; border-top: 1px solid #888; font-size: 90%;" | {{hidden begin|title=Bài viết liên quan|ta1=center|ta2=center}}