Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đáp Lạt Ma Bát Lạt”

n
* Con trai:
** Ngụy vương A Mộc Ca, con của Quách thị<ref name=NS115 />.
** [[Nguyên Vũ Tông]] Hải Sơn, con của HoằngĐáp Cát Lạt thịKỷ<ref name=NS115 />.
** [[Nguyên Nhân Tông]] Ái Dục Lê Bạt Lực Bát Đạt, con của HoằngĐáp Cát Lạt thịKỷ<ref name=NS115 />.
* Con gái:
** Lỗ quốc Công chúa [[Tang Ca Lạt Cát|Tang Ca Lạt Cát]], con của Đáp Kỷ, hạ giá lấy Lỗ vương [[Điêu Á Bất Lạt]]<ref>Lily Xiao Hong Lee, Sue Wiles. ''Từ điển về tiểu sử [[phụ nữ]] [[Trung Quốc]], tập II: từ Đường đến Minh 618-1644''</ref>.
* Cháu nội:
** [[Nguyên Minh Tông]] Hòa Thế Lạt, con trai Nguyên Vũ Tông;