Khác biệt giữa các bản “C Sharp (ngôn ngữ lập trình)”

(Sửa lỗi chính tả)
*Phát triển mobile app, IOS native, Android native (Xamarin)
*Phát triển đám mây ([https://azure.microsoft.com/en-us/ Azure])
*Học máy và trí tuệ nhân tạo ([https://dotnet.microsoft.com/apps/machinelearning-ai/ml-dotnet ML.NeNet]t, TensorFlow, csiSharp..)
*Microservices and containers
*Internet of thing (IoT)
 
== Đặc trưng của ngôn ngữ C# ==
* C# là ngôn ngữ đơn giản, mạnh mẽ
* C# là ngôn ngữ đơn giản *C# được dựng trên nền tảng C++ và Java, ảnh hưởng bởi Delphi, VisualBasic nên ngôn ngữ C# được thừa hưởng các ưu điểm vào laọi bỏ các yếu điểm của các ngôn ngữ trên, vì vậy khá đơn giản, đồng thời loại bỏ các cú pháp dư thừa và thêm vào đó các cú pháp cải tiến hơn
*C# là ngôn ngữ đa năng và hiện đại C# phù hợp cho việc phát triển trong thời đại 4.0, bao gồm viẹc phát triển web, mobile app, game, học máy và trí tuệ nhân tạo, phát triển đám mây, IoT, microservices...
**C# là [[Ngôn ngữ lập trình bậc cao#:~:text=Trong%20khoa%20h%E1%BB%8Dc%20m%C3%A1y%20t%C3%ADnh,chi%20ti%E1%BA%BFt%20c%E1%BB%A7a%20m%C3%A1y%20t%C3%ADnh.|ngôn ngữ lâp trình bậc cao]] vì vậy nó dễ dàng tiếp cận và phù hợp cho người mới bắt đầu hoc, ví dụ câu lệnh kinh điển dành cho người mới băt đầu hoc là in ra dòng chữ "Hello world", với C# ta chỉ cẩn 1 câu lệnh: System.Console.WriteLine("Hello world");
*C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng đồng thời hỗ trợ lâp trình chức năng C# hỗ trợ mạnh mẽ cho phuơng pháp lâp trình hướng đối tượng, ngoài ra C# còn hỗ trợ các phuơng pháp lập trình chức năng thông qua các biểu thức lamba, khớp mẫu, functions, các thuộc tính bất biến.
*C# là ngôn ngữ đa năng và hiện đại
*C# là một ngôn ngữ ít [https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/keywords/ từ khóa] C# có khoảng hơn 80 từ khóa
*C# là ngôn ngữ đa năng và hiện đại *C# phù hợp cho việc phát triển trong thời đại 4.0, bao gồm viẹcviệc phát triển web, mobile app, game, học máy và trí tuệ nhân tạo, phát triển đám mây, IoT, microservices...
*C# là một trong các ngôn ngữ lập trình phổ biến và phát triển nhất Theo [https://www.tiobe.com/tiobe-index/ TIOBE Index], tính đến tháng 10/2020, C# là ngôn ngữ phổ biến thứ 5 thế giới. Theo [http://pypl.github.io/PYPL.html PYPL], tính đến tháng 10/2020, C# là ngôn ngữ được cộng đồng quan tâm và chia sẻ nhiều thứ 4 thế giới.
*C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng đồng thời hỗ trợ lâp trình chức năng
*C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng đồng thời hỗ trợ lâp trình chức năng *C# hỗ trợ mạnh mẽ cho phuơng pháp lâp trình hướng đối tượng, ngoài ra C# còn hỗ trợ các phuơng pháp lập trình chức năng thông qua các biểu thức lamba, khớp mẫu, functions, các thuộc tính bất biến.
*C# là một ngôn ngữ ít [https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/keywords/ từ khóa] C# có khoảng hơn 80 từ khóa
**C# có khoảng hơn 80 từ khóa
*C# là một trong các ngôn ngữ lập trình phổ biến và phát triển nhất
**Theo [https://www.tiobe.com/tiobe-index/ TIOBE Index], tính đến tháng 10/2020, C# là ngôn ngữ phổ biến thứ 5 thế giới.
*C# là một trong các ngôn ngữ lập trình phổ biến và phát triển nhất Theo [https://www.tiobe.com/tiobe-index/ TIOBE Index], tính đến tháng 10/2020, C# là ngôn ngữ phổ biến thứ 5 thế giới. *Theo [http://pypl.github.io/PYPL.html PYPL], tính đến tháng 10/2020, C# là ngôn ngữ được cộng đồng quan tâm và chia sẻ nhiều thứ 4 thế giới.
*C# kết hợp chặt chẽ với nền tảng [https://dotnet.microsoft.com/ .NET]- một khung nền tảng rất mạnh của Microsoft.
*Ngoài ra C# còn có những ưu điểm:
*Ngoài ra C# còn có những ưu điểm: [https://github.com/dotnet/csharplang C# là ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở], vì vậy C# là miễn phí với tất cả mọi người, đồng thời mọi người đều có thể cùng tham gia phát triển, đề xuất thiết kế ngôn ngữ C# C# có thể biên dịch trên nhiều nền tảng máy tính khác nhau. C# có IDE Visual Studio cùng nhiều plug-in vô cùng mạnh mẽ. C# có cấu trúc khá gần gũi với các ngôn ngữ lập trình truyền thống, nên cũng dể dàng tiếp cận cho người mới học và học nhanh với C#. C# có cộng đồng nhà phát triển vô cùng lớn mạnh. C# được phát triển và cải tiến không ngừng với tần suất 1 phiên bản/ 1 năm, đáp ứng các mong muốn cải thiện, cải tiến cho phù hợp với nhu cầu công nghệ của các nhà phát triển. C# có [https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/ tài liệu tham khảo] và hướng đẫn vô cùng phong phú và chất lượng, đồng thời có các buổi hội thảo giới thiệu tính năng mới và định hướng phát triển ngôn ngữ trong tuơng lai.
**[https://github.com/dotnet/csharplang C# là ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở], vì vậy C# là miễn phí với tất cả mọi người, đồng thời mọi người đều có thể cùng tham gia phát triển, đề xuất thiết kế ngôn ngữ C#
**C# có thể biên dịch trên nhiều nền tảng máy tính khác nhau (Windows, Linux, MacOS)
**C# có hiệu suất cao và tốc độ thực thi cao do sử dụng trình biên dich trung gian ([https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/clr CLR]), tốc độ phát triển phần mềm nhanh.
**C# có IDE Visual Studio cùng nhiều plug-in vô cùng mạnh mẽ.
**C# có cấu trúc khá gần gũi với các ngôn ngữ lập trình truyền thống, nên cũng dể dàng tiếp cận cho người mới học và học nhanh với C#.
**C# có cộng đồng nhà phát triển vô cùng lớn mạnh.
**C# được phát triển và cải tiến không ngừng với tần suất 1 phiên bản/ 1 năm, đáp ứng các mong muốn cải thiện, cải tiến cho phù hợp với nhu cầu công nghệ của các nhà phát triển.
**C# có [https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/ tài liệu tham khảo] và hướng dẫn vô cùng phong phú và chất lượng, đồng thời có các buổi hội thảo giới thiệu tính năng mới và định hướng phát triển ngôn ngữ trong tuơng lai.
**C# và .NET được đánh giá là có design tốt, vì vậy cú pháp và logic rất nhất quán, mã nguồn C# dễ đọc và mở rộng.
 
== Lịch sử ==
Người dùng vô danh