Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Gia hạn thời gian biểu quyết tại nhóm bài viết chất lượng (BVT, BVCL, DSCL)”

→‎Ý kiến: Trả lời
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(→‎Ý kiến: Trả lời)
Thẻ: Trả lời Mã nguồn
#:::{{ping|Q.Khải}} Tôi đã điều chỉnh tại các ND3, ND4 và ND7, bạn có thể xem lại và chỉnh sửa sao cho rõ nghĩa hơn. [[Thảo luận Thành viên:Nguyenhai314|<span style="color:#FF3399;">&nbsp;ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶&nbsp;</span>]] 12:33, ngày 25 tháng 10 năm 2020 (UTC)
#::::{{ping|Nguyenhai314}} Phiền bạn gửi lại thư mời cho những người đã bỏ phiếu ở ba nội dung trên với lưu ý rằng đã có sự điều chỉnh, sau một tuần nhưng tôi vẫn chưa thấy có lá phiếu nào thay đổi. Cảm ơn bạn. ''[[Thành viên:Q.Khải|<font color="red">A</font>]] + [[Thảo luận Thành viên:Q.Khải|<font color="yellow">B</font>]] + [[Đặc biệt:Đóng góp/Q.Khải|<font color="blue">C</font>]] = 180°'' 04:57, ngày 1 tháng 11 năm 2020 (UTC)
#:::::{{tick3}} {{ping|Q.Khải}} Đã thực hiện. Cảm ơn bạn đã nhắc nhở. Hy vọng bạn cân nhắc cho ý kiến tại các đề mục trong biểu quyết. [[Thảo luận Thành viên:Nguyenhai314|<span style="color:#FF3399;">&nbsp;ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶&nbsp;</span>]] 06:17, ngày 1 tháng 11 năm 2020 (UTC)
#{{YK}} Như ở trên, nếu các thành viên muốn gia hạn 1 tuần thì làm luôn cái thời gian biểu quyết thành 40 ngày luôn cho khỏe, việc gì tính gia hạn cho mệt và rắc rối? [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 20:49, ngày 27 tháng 10 năm 2020 (UTC)
#:Tôi nghĩ bạn đang không hiểu (hoặc cố tình không hiểu). Không phải thời gian biểu quyết kéo dài bao lâu, vì dù biểu quyết có dài 40 ngày, 50 ngày hoặc thậm chí 365 ngày thì vẫn không giải quyết được việc có một thành viên bỏ phiếu chống vào sát giờ đóng biểu quyết, bất chấp biểu quyết đó '''đã đủ phiếu thuận''' (xem dòng chữ màu đỏ trên phần dẫn nhập biểu quyết). [[Thảo luận Thành viên:Nguyenhai314|<span style="color:#FF3399;">&nbsp;ℳ𝒶𝒹𝒶𝓂 𝒟𝓇𝒶𝓂𝒶&nbsp;</span>]] 01:58, ngày 28 tháng 10 năm 2020 (UTC)