Khác biệt giữa các bản “Hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai”

 
==Địa biến==
[[Tập tin:Tam Giang and Sam-Thanh Lam lagoons.jpg|300px|Phá Tam Giang, đầm Thanh Lam và cửa Thuận An nhìn từ trên cao]]
Vì được cấu tạo bởi những động lực từ các nguồn sông, lũ, [[bão]] và [[chuyển động sóng|sóng]] biển, quần thể đầm phá Tam Giang-Cầu Hai từng biến chuyển qua nhiều thời kỳ.<ref>Trần Đức Thạnh và ctv. "Hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai giá trị tài nguyên và vấn đề biến động cửa". ''Nghiên cứu Huế, Tập ba''. Huế: Trung tâm nghiên cứu Huế, 2003 [https://www.researchgate.net/publication/259074676_H_m_ph_Tam_Giang__Cu_Hai_gi_tr_ti_nguyn_v_vn__bin_ng_ca].</ref>