Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Gia hạn thời gian biểu quyết tại nhóm bài viết chất lượng (BVT, BVCL, DSCL)”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
#{{OK?}} Nên đưa vào mục ý kiến, không nên xâm phạm thời gian vá lỗi trước đó. Nếu bài không thỏa mãn, vẫn có thể bị rút sao qua biểu quyết rút sao.--[[Thành viên:Nacdanh|Nacdanh]] ([[Thảo luận Thành viên:Nacdanh|thảo luận]]) 00:36, ngày 25 tháng 10 năm 2020 (UTC)
#{{OK?}} Khoảng thời gian để giải quyết phiếu chống muộn, không nên bỏ phiếu thêm nữa sẽ tạo vòng luẩn quẩn. --[[Thành viên:Namnguyenvn|Namnguyenvn]] ([[Thảo luận Thành viên:Namnguyenvn|thảo luận]]) 03:44, ngày 28 tháng 10 năm 2020 (UTC)
#{{OK?}} Nếu là phiếu thuận thì ok, còn nếu là phiếu chống thì không thể giải quyết ngay được. Sức người có hạn, không cân được nhiều phiếu cùng lúc đâu [[Thành viên:Baoothersks|<span style="color:#00BFFF ">'''Legolas''' </span>]]<sup>[[User talk:Baoothersks|<font color="#D3212D">ᶑiệt ʈrừ ყêu ϰghiệt</font>]]</sup> 12:56, ngày 1 tháng 11 năm 2020 (UTC)
 
=== Ý kiến ===