Khác biệt giữa các bản “C Sharp (ngôn ngữ lập trình)”

thêm thông tin
(sua chinh ta)
(thêm thông tin)
* C# là ngôn ngữ đơn giản, mạnh mẽ
**C# được dựng trên nền tảng C++ và Java, ảnh hưởng bởi Delphi, VisualBasic nên ngôn ngữ C# được thừa hưởng các ưu điểm vào laọi bỏ các yếu điểm của các ngôn ngữ trên, vì vậy khá đơn giản, đồng thời loại bỏ các cú pháp dư thừa và thêm vào đó các cú pháp cải tiến hơn
**C# là [[Ngôn ngữ lập trình bậc cao#:~:text=Trong%20khoa%20h%E1%BB%8Dc%20m%C3%A1y%20t%C3%ADnh,chi%20ti%E1%BA%BFt%20c%E1%BB%A7a%20m%C3%A1y%20t%C3%ADnh.|ngôn ngữ lâp trình bậc cao]], [[đa nền tảng]] vì vậy nó '''dễ dàng tiếp cận''' và '''phù hợp cho người mới bắt đầu học''', ví dụ câu lệnh kinh điển dành cho người mới băt đầu hoc là in ra dòng chữ "Hello world", với C# ta chỉ cẩn 1 câu lệnh: '''System.Console.WriteLine("Hello world");'''
*C# là ngôn ngữ đa năng và hiện đại
**C# phù hợp cho việc phát triển trong thời đại 4.0, bao gồm việc phát triển web, mobile app, game, học máy và trí tuệ nhân tạo, phát triển đám mây, IoT, microservices...
*C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng đồng thời hỗ trợ lâp trình chức năng
**C# hỗ trợ mạnh mẽ cho phuơngphương pháp lâp trình hướng đối tượng, ngoài ra C# còn hỗ trợ các phuơng pháp lập trình chức năng thông qua các biểu thức lamba, khớp mẫu, functions, các thuộc tính bất biến.
*C# là ngôn ngữ gõ tĩnh, định kiểu mạnh, hỗ trợ gõ động.
**C# được gõ tĩnh nên nó mang đầy đủ các ưu việt của phuơng pháp gõ tĩnh như bảo đảm an toàn kiểu, tự động phân tích và nhận biết lỗi cú pháp...
**Ngoài ra khi sử dụng C# kết hợp với IDE Visual Studio, C# được hỗ trợ gợi ý code bởi [https://visualstudio.microsoft.com/services/intellicode/ Visual Studio IntelliCode]sử dụng trí tuệ nhân tạo giúp cho việc viết code trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn
*C# là một ngôn ngữ ít [https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/keywords/ từ khóa]
**C# có khoảng hơn 80 từ khóa
*C# kết hợp chặt chẽ với nền tảng [https://dotnet.microsoft.com/ .NET]- một khung nền tảng rất mạnh của Microsoft.
*Ngoài ra C# còn có những ưu điểm:
**[https://github.com/dotnet/csharplang C# là ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở], vì vậy C# là miễn phí với tất cả mọi người, đồng thời mọi người đều có thể cùng tham gia phát triển, đề xuất thiết kế ngôn ngữ C#
**C# là ngôn ngữ đa nền tảng vì vậy có thể biên dịch trên nhiều nền tảng máy tính khác nhau (Windows, Linux, MacOS)
**C# có hiệu suất cao và tốc độ thực thi caonhanh do sử dụng trình biên dich trung gian ([https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/clr CLR]), điểm cộng nữa là tốc độ phát triển phần mềm nhanh chóng so với đa số các ngôn ngữ hiện tại.
**C# có IDE Visual Studio cùng nhiều plug-in vô cùng mạnh mẽ.
**C# có cấu trúc khá gần gũi với các ngôn ngữ lập trình truyền thống, song cũng được bổ sung các yếu tố mang tính hiện đại nên cũng dể dàng tiếp cận cho người mới học và học nhanh với C#.
**C# có cộng đồng nhà phát triển vô cùng lớn mạnh.
**C# được phát triển và cải tiến không ngừng với tần suất 1 phiên bản/ 1 năm, đáp ứng các mong muốn cải thiện, cải tiến cho phù hợp với nhu cầu công nghệ của các nhà phát triển.
**C# có [https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/ tài liệu tham khảo] và hướng dẫn vô cùng phong phú và chất lượng, đồng thời có các buổi hội thảo giới thiệu tính năng mới và định hướng phát triển ngôn ngữ trong tuơng lai.
**C# và .NET được đánh giá là có design tốt, vì vậy cú pháp và logic rất nhất quán, mã nguồn C# dễ đọc và mở rộng.
**C# được thiết kế và phát triển bởi Microsoft nên rất được Microsoft quan tâm và hỗ trợ.
 
== Lịch sử ==
Người dùng vô danh