Khác biệt giữa các bản “C Sharp (ngôn ngữ lập trình)”

**C# có hiệu suất cao và tốc độ thực thi nhanh do sử dụng trình biên dich trung gian ([https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/clr CLR]), điểm cộng nữa là tốc độ phát triển phần mềm nhanh chóng so với đa số các ngôn ngữ hiện tại.
**C# có IDE Visual Studio cùng nhiều plug-in vô cùng mạnh mẽ.
**C# có cấu trúc khá gần gũi với các ngôn ngữ lập trình truyền thống, song cũng được bổ sung các yếu tố mang tính hiện đại nên cũng dểdễ dàng tiếp cận cho người mới học và học nhanh với C#.
**C# có cộng đồng nhà phát triển vô cùng lớn mạnh.
**C# được phát triển và cải tiến không ngừng với tần suất 1 phiên bản/ 1 năm, đáp ứng các mong muốn cải thiện, cải tiến cho phù hợp với nhu cầu công nghệ của các nhà phát triển.
Người dùng vô danh