Khác biệt giữa các bản “C Sharp (ngôn ngữ lập trình)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Thêm nội dung không nguồn
'''C#''' ('''C Sharp''', đọc là ''"xi-sáp"'') là một [[ngôn ngữ lập trình]] [[lập trình hướng đối tượng|hướng đối tượng]] đa năng vô cùng mạnh mẽ được phát triển bởi [[Microsoft]], là phần khởi đầu cho kế hoạch [[.NET Framework|.NET]] của họ. Tên của ngôn ngữ bao gồm ký tự thăng theo Microsoft nhưng theo [[ECMA]] là '''C#''', chỉ bao gồm dấu số thường. Microsoft phát triển C# dựa trên [[C++]] và [[Java (ngôn ngữ lập trình)|Java]]. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, [[Visual Basic]], [[Delphi (ngôn ngữ lập trình)|Delphi]] và [[Java (ngôn ngữ lập trình)|Java]].
 
C# được thiết kế chủ yếu bởi [[Anders Hejlsberg]] kiến trúc sư phần mềm nổi tiếng với các sản phẩm [[Turbo Pascal]], [[Delphi (ngôn ngữ lập trình)|Delphi]], J++, WFC. Phiên bản gần đây nhất là 89.0, được phát hành vào năm 2019 cùng với [[Visual Studio]] 2019 phiên bản 16.38.<ref name="new_features_in_8">{{chú thích web|url=https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/releases/2019/release-notes?view=vs-2019#16.3.0|title=Visual Studio 2019|tác version 16.3 Release Notesgiả=|last=|first=|date=|website=Microsoft Docs|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>
 
== Mục tiêu của việc phát triển C# ==
<code>Console</code> là một lớp <code lang="csharp">static</code> ở namespace <code>System</code>. Lớp này cung cấp các interface chuẩn cho việc nhập, xuất và báo lỗi của chương trình C#. Chương trình của chúng ta gọi hàm <code>WriteLine</code> và in ra dòng "Hello World!"
 
Thông thường mặc định khi tạo chuơng trình C#, các IDE sẽ tạo các code mẫu sẵn, chúng ta thực sự chỉ cần viết 1 dòng lệnh duy nhất là ''Console.WriteLine("Hello World!");'' để in ra dòng chữ ''Hello worldWorld!''
 
== Ghi chú ==
Người dùng vô danh