Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chính phủ Trung Quốc”

không có tóm lược sửa đổi
n (dọn dẹp, replaced: ]] → ]])
Không có tóm lược sửa đổi
{{Chính trị Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa}}
'''Chính phủ Trung ương [[Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa]]''' được phân chia giữa một số cơ quan nhà nước:
* [[Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa|Chủ tịch]] và [[Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa|Phó Chủ tịch nước]]: nguyên thủ quốc gia, đóng vai trò nghi lễ là chủ yếu
* Quyền lực tối thượng, mặc dù tạm thời và thường xuyên, của nhà nước giám sát và bầu chọn tất cả các cơ quan sau đây và nhánh lập pháp, [[Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Trung Quốc)|Đại hội Nhân dân toàn quốc]] (NPC)
*# nhánh[[Đại lậphội pháp,đại vớibiểu quyềnNhân lựcdân kháctoàn đượcquốc ủy quyền bởi NPC, [[Ủy ban Thường vụ(Trung Quốc)|Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc]]: Cộng hòaquan Nhânlập dânpháp, Trungtương đương Nghị viện hoặc Quốc hội, đứng đầu là [Ủy viên trưởng Hoa|Ủy ban Thường vụ QuốcĐại hội Đại biểu Nhân dân toànToàn quốc]]|Ủy (NPCSC)viên trưởng]]
*#* Chủ[[Ủy tịch,ban baoThường gồmvụ [[ChủĐại tịchhội nướcĐại biểu Nhân dân Toàn quốc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa|ChủỦy tịchban nước]]Thường (cùngvụ vớiĐại NPCSC,hội đóngNhân vaidân trò là [[nguyên thủToàn quốc gia]]): bộ [[Phómáy Chủlàm tịchviệc nướcthường Cộngtrực hòacủa Đại hội Nhân dân TrungToàn Hoa|Phó Chủ tịch]]quốc, mặcđứng đầu không [[Ủy quyềnviên lực,trưởng thựcỦy thiban quyềnThường lựcvụ bằngĐại cáchhội nắmĐại giữbiểu cácNhân văndân phòngToàn khác.quốc|Ủy viên trưởng]]
*# cơ quan hành pháp, [[Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa|Quốc vụ viện]] (đồng nghĩa với [[Hiến pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa|hiến pháp]] là "Chính phủ Nhân dân Trung ương"): cơ quan hành pháp, tương đương Nội các, đứng đầu là [[Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc|Thủ tướng]] là người [[Người đứng đầu chính phủ|đứng đầu chính phủ]]
** [[Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc|Thủ tướng]] là người [[Người đứng đầu chính phủ|đứng đầu Quốc vụ viện]] và quản lý các Bộ và cơ quan ngang Bộ
*# chi nhánh quân sự, [[Quân ủy Trung ương Trung Quốc|Quân ủy Trung ương]] (CMC), có [[Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương (Trung Quốc)|Chủ tịch]] là [[Tổng tư lệnh]] các lực lượng vũ trang quốc gia bao gồm [[Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc|Quân đội Giải phóng quân Nhân dân]] (PLA), [[Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc|Cảnh sát Vũ trang Nhân dân]] (PAP) và Dân quân
** 26 Bộ, 2 cơ quan ngang Bộ, 13 tổ chức trực thuộc và 2 văn phòng trực thuộc Quốc vụ viện; đứng đầu mỗi Bộ là Bộ trưởng
*# chi nhánh giám sát, [[Uỷ ban Giám sát Nhà nước Trung Quốc|Ủy ban giám sát nhà nước]] (NSC)
*# chi nhánh quân sự, [[Quân ủy Trung ương Trung Quốc|Quân ủy Trung ương]]: (CMC)nhánh quân sự, đứng đầu là [[Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương (Trung Quốc)|Chủ tịch]] và cũng chính là [[Tổng tư lệnh]] các lực lượng vũ trang quốc gia bao gồm [[Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc|Quân đội Giải phóng quân Nhân dân]] (PLA), [[Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc|Cảnh sát Vũ trang Nhân dân]] (PAP) và Dân quân
*# ngành tư pháp, [[Tòa án Nhân dân Tối cao (Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa)|Tòa án nhân dân tối cao]] (SPC)
*# chi nhánh công tố, [[ViệnTòa Kiểm sátán Nhân dân Tối cao (Cộng hòa Nhân dân Trung QuốcHoa)|ViệnTòa kiểmán sát nhânNhân dân tốiTối cao]]: (SPP)cơ quan tư pháp, đứng đầu là Chánh án
* [[Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Trung Quốc)|Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao]]: cơ quan công tố, đứng đầu là Viện trưởng
* [[Uỷ ban Giám sát Nhà nước Trung Quốc|Ủy ban Giám sát Nhà nước]]: nhánh giám sát và điều tra về tham nhũng trong các cơ quan khác, đứng đầu là Chủ nhiệm
 
Quyền lực pháp lý của [[Đảng Cộng sản Trung Quốc|Đảng Cộng sản]] được đảm bảo bởi [[Hiến pháp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa|Hiến pháp]] và vị trí của nó như là cơ quan chính trị tối cao trong PRC được thực hiện thông qua sự kiểm soát toàn diện đối với nhà nước, quân đội và truyền thông.<ref>Ralph H. Folsom, John H. Minan, Lee Ann Otto, ''Law and Politics in the People's Republic of China'', [[West (publisher)|West Publishing]] (St. Paul, 1992), pp.&nbsp;76–77.</ref> Theo một phát ngôn viên chính phủ nổi tiếng: <blockquote> Chúng tôi sẽ không bao giờ chỉ đơn giản là sao chép hệ thống của các nước phương Tây hoặc giới thiệu một hệ thống gồm nhiều đảng nắm giữ chính quyền luân phiên; Mặc dù các cơ quan nhà nước của Trung Quốc có trách nhiệm khác nhau, nhưng tất cả họ đều tuân thủ đường lối, nguyên tắc và chính sách của đảng.<ref>[http://news.bbc.co.uk/2/hi/7932091.stm "China 'will not have democracy'] China will never adopt Western-style democracy with a multi-party system, its top legislator has said." BBC 9 March 2009, accessed October 9, 2010.</ref> </blockquote>Các cơ quan chính của quyền lực nhà nước là [[Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Trung Quốc)|Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc]] (NPC), [[Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa|Chủ tịch nước]] và [[Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa|Hội đồng Nhà nước]]. Thành viên của Hội đồng Nhà nước bao gồm [[Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc|Thủ tướng]], một số lượng [[Phó Tổng lý Quốc vụ viện|Phó Thủ tướng]] (nay là bốn), năm [[Ủy viên Quốc vụ|Ủy viên Hội đồng Nhà nước]] (giao thức ngang hàng với các phó thủ tướng nhưng với danh mục đầu tư hẹp hơn), [[Tổng Thư ký Quốc vụ viện Trung Quốc|Tổng thư ký]], và hiện 26 Bộ trưởng và các bộ phận nội các khác thủ trưởng Trong những năm 1980, đã có một nỗ lực nhằm tách biệt các chức năng của đảng và nhà nước, với bên quyết định chính sách chung và nhà nước thực hiện nó. Nỗ lực này đã bị bỏ rơi vào những năm 1990 với kết quả là giới lãnh đạo chính trị trong bang cũng là lãnh đạo của đảng. Cấu trúc kép này do đó tạo ra một trọng tâm tập trung duy nhất của quyền lực.