Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:2020–21 UEFA Champions League group tables”

không có tóm lược sửa đổi
<!--UPDATE standings below (including date)-->
|update=3 tháng 11 năm 2020
|win_BAY=3 |draw_BAY=0 |loss_BAY=0 |gf_BAY=12 |ga_BAY=3 |status_BAY=X
|win_ATM=1 |draw_ATM=1 |loss_ATM=1 |gf_ATM=4 |ga_ATM=7 |status_ATM=
|win_RBS=0 |draw_RBS=1 |loss_RBS=2 |gf_RBS=6 |ga_RBS=11 |status_RBS=
|win_LOK=0 |draw_LOK=2 |loss_LOK=1 |gf_LOK=4 |ga_LOK=5 |status_LOK=
 
<!--UPDATE standings below (including date)-->
|update=3 tháng 11 năm 2020
|win_LIV=3 |draw_LIV=0 |loss_LIV=0 |gf_LIV=8 |ga_LIV=0 |status_LIV=X
|win_AJX=1 |draw_AJX=1 |loss_AJX=1 |gf_AJX=4 |ga_AJX=4 |status_AJX=
|win_ATA=1 |draw_ATA=1 |loss_ATA=1 |gf_ATA=6 |ga_ATA=7 |status_ATA=
 
<!--UPDATE standings below (including date)-->
|update=284 tháng 1011 năm 2020
|win_SEV=12 |draw_SEV=1 |loss_SEV=0 |gf_SEV=14 |ga_SEV=02 |status_SEV=
|win_CHE=12 |draw_CHE=1 |loss_CHE=0 |gf_CHE=47 |ga_CHE=0 |status_CHE=
|win_KRA=0 |draw_KRA=1 |loss_KRA=12 |gf_KRA=13 |ga_KRA=58 |status_KRA=
|win_REN=0 |draw_REN=1 |loss_REN=12 |gf_REN=1 |ga_REN=25 |status_REN=
 
<!--UPDATE positions below (check tiebreakers)-->
<!--UPDATE results below-->
|match_SEV_CHE=[[2020–21 UEFA Champions League group stage#Sevilla v Chelsea|{{small|2 Dec}}]]
|match_SEV_KRA=[[2020–21 UEFA Champions League group stage#Sevilla v Krasnodar|{{small|4 Nov}}3–2]]
|match_SEV_REN=[[2020–21 UEFA Champions League group stage#Sevilla v Rennes|1–0]]
|match_CHE_SEV=[[2020–21 UEFA Champions League group stage#Chelsea v Sevilla|0–0]]
|match_CHE_KRA=[[2020–21 UEFA Champions League group stage#Chelsea v Krasnodar|{{small|8 Dec}}]]
|match_CHE_REN=[[2020–21 UEFA Champions League group stage#Chelsea v Rennes|{{small|4 Nov}}3–0]]
|match_KRA_SEV=[[2020–21 UEFA Champions League group stage#Krasnodar v Sevilla|{{small|24 Nov}}]]
|match_KRA_CHE=[[2020–21 UEFA Champions League group stage#Krasnodar v Chelsea|0–4]]
 
<!--UPDATE standings below (including date)-->
|update=284 tháng 1011 năm 2020
|win_ZEN=0 |draw_ZEN=01 |loss_ZEN=2 |gf_ZEN=12 |ga_ZEN=45 |status_ZEN=
|win_DOR=12 |draw_DOR=0 |loss_DOR=1 |gf_DOR=36 |ga_DOR=3 |status_DOR=
|win_LAZ=1 |draw_LAZ=12 |loss_LAZ=0 |gf_LAZ=45 |ga_LAZ=23 |status_LAZ=
|win_BRU=1 |draw_BRU=1 |loss_BRU=01 |gf_BRU=3 |ga_BRU=25 |status_BRU=
 
<!--UPDATE positions below (check tiebreakers)-->
|team1=LAZDOR |team2=BRULAZ |team3=DORBRU |team4=ZEN
|hth_LAZ=Số bàn thắng sân khách đối đầu: Lazio 1, Club Brugge 0. |hth_BRU=LAZ
|class_rules=[[Vòng bảng UEFA Champions League 2020-21#Tiêu chí xếp hạng|Tiêu chí xếp hạng vòng bảng]]
|status_text_X=Đảm bảo ít nhất suất dự vòng 32 đội Europa League
<!--UPDATE results below-->
|match_ZEN_DOR=[[2020–21 UEFA Champions League group stage#Zenit Saint Petersburg v Borussia Dortmund|{{small|8 Dec}}]]
|match_ZEN_LAZ=[[2020–21 UEFA Champions League group stage#Zenit Saint Petersburg v Lazio|{{small|4 Nov}}1–1]]
|match_ZEN_BRU=[[2020–21 UEFA Champions League group stage#Zenit Saint Petersburg v Club Brugge|1-2]]
|match_DOR_ZEN=[[2020–21 UEFA Champions League group stage#Borussia Dortmund v Zenit Saint Petersburg|2–0]]
|match_LAZ_BRU=[[2020–21 UEFA Champions League group stage#Lazio v Club Brugge|{{small|8 Dec}}]]
|match_BRU_ZEN=[[2020–21 UEFA Champions League group stage#Club Brugge v Zenit Saint Petersburg|{{small|2 Dec}}]]
|match_BRU_DOR=[[2020–21 UEFA Champions League group stage#Club Brugge v Borussia Dortmund|{{small|4 Nov}}0–3]]
|match_BRU_LAZ=[[2020–21 UEFA Champions League group stage#Club Brugge v Lazio|1–1]]
}}
 
<!--UPDATE standings below (including date)-->
|update=284 tháng 1011 năm 2020
|win_JUV=12 |draw_JUV=0 |loss_JUV=1 |gf_JUV=26 |ga_JUV=23 |status_JUV=
|win_BAR=23 |draw_BAR=0 |loss_BAR=0 |gf_BAR=79 |ga_BAR=12 |status_BAR=X
|win_DYN=0 |draw_DYN=1 |loss_DYN=12 |gf_DYN=23 |ga_DYN=46 |status_DYN=
|win_FTC=0 |draw_FTC=1 |loss_FTC=12 |gf_FTC=34 |ga_FTC=7 11|status_FTC=
 
<!--UPDATE positions below (check tiebreakers)-->
|team1=BAR |team2=JUV |team3=DYN |team4=FTC
|hth_DYN=Số bàn thắng sân khách đối đầu: Dynamo Kyiv 2, Ferencváros 0. |hth_FTC=DYN
|class_rules=[[Vòng bảng UEFA Champions League 2020-21#Tiêu chí xếp hạng|Tiêu chí xếp hạng vòng bảng]]
|status_text_X=Đảm bảo ít nhất suất dự vòng 32 đội Europa League
|match_JUV_FTC=[[2020–21 UEFA Champions League group stage#Juventus v Ferencváros|{{small|24 Nov}}]]
|match_BAR_JUV=[[2020–21 UEFA Champions League group stage#Barcelona v Juventus|{{small|8 Dec}}]]
|match_BAR_DYN=[[2020–21 UEFA Champions League group stage#Barcelona v Dynamo Kyiv|{{small|4 Nov}}2–1]]
|match_BAR_FTC=[[2020–21 UEFA Champions League group stage#Barcelona v Ferencváros|5–1]]
|match_DYN_JUV=[[2020–21 UEFA Champions League group stage#Dynamo Kyiv v Juventus|0–2]]
|match_DYN_BAR=[[2020–21 UEFA Champions League group stage#Dynamo Kyiv v Barcelona|{{small|24 Nov}}]]
|match_DYN_FTC=[[2020–21 UEFA Champions League group stage#Dynamo Kyiv v Ferencváros|{{small|8 Dec}}]]
|match_FTC_JUV=[[2020–21 UEFA Champions League group stage#Ferencváros v Juventus|{{small|4 Nov}}1–4]]
|match_FTC_BAR=[[2020–21 UEFA Champions League group stage#Ferencváros v Barcelona|{{small|2 Dec}}]]
|match_FTC_DYN=[[2020–21 UEFA Champions League group stage#Ferencváros v Dynamo Kyiv|2–2]]
 
<!--UPDATE standings below (including date)-->
|update=284 tháng 1011 năm 2020
|win_PSG=1 |draw_PSG=0 |loss_PSG=12 |gf_PSG=34 |ga_PSG=24 |status_PSG=
|win_MUN=2 |draw_MUN=0 |loss_MUN=01 |gf_MUN=78 |ga_MUN=13 |status_MUN=
|win_RBL=12 |draw_RBL=0 |loss_RBL=1 |gf_RBL=24 |ga_RBL=56 |status_RBL=
|win_IBS=01 |draw_IBS=0 |loss_IBS=2 |gf_IBS=02 |ga_IBS=45 |status_IBS=
 
<!--UPDATE positions below (check tiebreakers)-->
|team1=MUN |team2=PSGRBL |team3=RBLPSG |team4=IBS
|hth_MUN=Điểm đối đầu: Manchester United 3, RB Leipzig 0. |hth_RBL=MUN
|hth_PSG=Điểm đối đầu: Paris Saint-Germain 3, Ístanbul Başakşehir 0. |hth_IBS=PSG
|class_rules=[[Vòng bảng UEFA Champions League 2020-21#Tiêu chí xếp hạng|Tiêu chí xếp hạng vòng bảng]]
|status_text_X=Đảm bảo ít nhất suất dự vòng 32 đội Europa League
|match_MUN_RBL=[[2020–21 UEFA Champions League group stage#Manchester United v RB Leipzig|5–0]]
|match_MUN_IBS=[[2020–21 UEFA Champions League group stage#Manchester United v İstanbul Başakşehir|{{small|24 Nov}}]]
|match_RBL_PSG=[[2020–21 UEFA Champions League group stage#RB Leipzig v Paris Saint-Germain|{{small|4 Nov}}2–1]]
|match_RBL_MUN=[[2020–21 UEFA Champions League group stage#RB Leipzig v Manchester United|{{small|8 Dec}}]]
|match_RBL_IBS=[[2020–21 UEFA Champions League group stage#RB Leipzig v İstanbul Başakşehir|2–0]]
|match_IBS_PSG=[[2020–21 UEFA Champions League group stage#İstanbul Başakşehir v Paris Saint-Germain|0–2]]
|match_IBS_MUN=[[2020–21 UEFA Champions League group stage#İstanbul Başakşehir v Manchester United|{{small|4 Nov}}2–1]]
|match_IBS_RBL=[[2020–21 UEFA Champions League group stage#İstanbul Başakşehir v RB Leipzig|{{small|2 Dec}}]]
}}