Hung1000123

Gia nhập ngày 24 tháng 8 năm 2020
không có tóm lược sửa đổi
một số hộp mình sử dụng của một số thành viên khác nên thông cảm nha
(cho mình mượn sài nha mấy bạn!)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Quy%E1%BB%81n_t%C3%A1c_gi%E1%BA%A3
168

lần sửa đổi