Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kuwait”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Hướng kinh độ = E |
Thành phố lớn nhất = [[Thành phố Kuwait]] |
Loại chính phủ = Quân[[Nhà chủ lập hiếnnước đơn nhất|Nhất thể]]<ref name=cia>{{chú thích web |url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ku.html |title=Kuwait |website=[[The World Factbook]] |publisher=[[Central Intelligence Agency]] |date=ngày 10 tháng 4 năm 2015}}</ref> [[quân chủ lập hiến]]|
Loại viên chức = [[Emir của Kuwait|Emir]]<br />[[Thủ tướng Kuwait|Thủ tướng]] |
Tên viên chức = [[Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah|Nawaf Ahmad al-Sabah]]<br />[[Sabah Al-Khalid Al-Sabah|Sabah Khalid Al-Sabah]] |