Khác biệt giữa các bản “Nghị Tổ”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
*Hậu Đường Nghị Tổ [[Lý Giáo]] (truy tôn)
*Trịnh Nghị Tổ [[Trịnh Doanh]] tại vị 1740-1767
*Nguyễn Nghị Tổ [[Nguyễn Phúc Tần]] tại vị 1648-1687, có miếu hiệu khác là Thái Tông
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh