Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Huỳnh Chiến Thắng”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Tháng 9 năm 2019, ông được Chủ tịch nước thăng quân hàm [[Trung tướng]].<ref>{{chú thích web|title=Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019|url=https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/bo-tu-lenh-quan-khu-9-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-nam-2019-599075|website=Quân đội nhân dân|publisher=2019-11-04|accessdate=2020-02-17}}</ref>
 
Ngày 06 tháng 11 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ [[Nguyễn Xuân Phúc]] bổ nhiệm Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 9 giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
 
== Gia đình ==
Người dùng vô danh