Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Toàn Chân thất tử”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng iOS
# Quảng Ninh tử [[Hác Đại Thông]]
# Thanh Tịnh tản nhân [[Tôn Bất Nhị]]
7 người đến gần cuối bộ Thần Điêu Hiệp Lữ chỉ còn 5. Quyền chưởng môn giao lại tạm thời cho 2Chân đồChí Bình, đệ tử của KhâuKhưu Xứ Cơ là Chí Bình và Chíđảm Kínhnhận.
 
== Phim ảnh ==