Khác biệt giữa các bản “Platon”

Thẻ: Soạn thảo trực quan Thêm liên kết dưới Liên kết ngoài hoặc Tham khảo
# Ý tưởng rằng toán học và nói chung là tư duy trừu tượng là cơ sở an toàn cho tư duy triết học cũng như "cho các luận điểm quan trọng trong [[khoa học]] và [[đạo đức]] ".
# Họ đã chia sẻ một "cách tiếp cận thần bí đối với linh hồn và vị trí của nó trong thế giới vật chất". <ref>R.M. Hare, Plato in C.C.W. Taylor, R.M. Hare and Jonathan Barnes, Greek Philosophers, Socrates, Plato, and Aristotle, Oxford: Oxford University Press, 1999 (1982), 103–189, here 117–119.</ref> <ref name=":1">{{Chú thích sách|title=History of Western Philosophy|last=Russell|first=Bertrand|publisher=Routledge|year=1991|isbn=978-0-415-07854-2|location=|pages=120–124}}</ref>
 
==== Platon và toán học ====
Plato có thể đã học theo nhà toán học [[Theodorus của Cyrene]], và có một [[Theaetetus (đối thoại)|cuộc đối thoại]] được đặt tên cho và nhân vật trung tâm của người đó là nhà toán học [[Theaetetus (nhà toán học)|Theaetetus]] . Mặc dù không phải là một nhà toán học, nhưng Plato được coi là một giáo viên toán học xuất sắc. [[Eudoxus của Cnidus]], nhà toán học vĩ đại nhất ở Hy Lạp cổ điển, người đã đóng góp phần lớn những gì được tìm thấy trong ''[[Cơ sở (Euclid)|Các phần tử]]'' của [[Euclid]], được dạy bởi Archytas và Plato. Plato đã giúp phân biệt giữa [[Toán học ứng dụng|toán học]] [[Toán học thuần túy|thuần túy]] và [[Toán học ứng dụng|ứng dụng]] bằng cách nới rộng khoảng cách giữa "số học", ngày nay được gọi là [[lý thuyết số]] và "logistic", ngày nay được gọi là [[số học]] . {{Efn|He regarded "logistic" as appropriate for business men and men of war who "must learn the art of numbers or he will not know how to array his troops," while "arithmetic" was appropriate for philosophers "because he has to arise out of the sea of change and lay hold of true being."<ref>{{harvnb|Boyer|1991|p=86}}</ref>}}
 
Trong tác phẩm đối thoại ''[[Timaeus (đối thoại)|Timaeus]],'' Plato đã liên kết từng [[Nguyên tố cổ điển|nguyên tố]] trong số bốn [[nguyên tố cổ điển]] ( [[Earth (yếu tố cổ điển)|đất]], [[Không khí (yếu tố cổ điển)|không khí]], [[Nước (yếu tố cổ điển)|nước]] và [[Lửa (yếu tố cổ điển)|lửa]] ) với một đa diện ([[khối lập phương]], [[Bát diện|khối bát diện]], [[Nhị thập diện|khối nhị thập diện]] và [[Tứ diện|khối tứ diện]] ) do hình dạng của chúng, và các khối này được gọi là các khối đa diện Platon. Khối đa diện thứ năm, [[khối thập diện]], được cho là phần tử tạo nên trời.
 
=== Heraclitus và Parmenides ===
Hai triết gia Heraclitus và Parmenides, theo con đường được khởi xướng bởi các triết gia Hy Lạp tiền Socrates như Pythagoras, rời khỏi [[thần thoại]] và bắt đầu truyền thống [[Siêu hình học|siêu hình]] ảnh hưởng mạnh mẽ đến Plato và tiếp tục cho đến ngày nay. <ref name="McFarlane2">{{Chú thích web|url=http://www.integralscience.org/platoparmenides.html|tựa đề=Plato's Parmenides|tác giả=McFarlane|tên=Thomas J.|website=Integralscience|url lưu trữ=https://web.archive.org/web/20170222045722/http://www.integralscience.org/platoparmenides.html|ngày lưu trữ=22 February 2017|ngày truy cập=12 February 2017}}</ref>
 
== Tham khảo ==
88

lần sửa đổi