Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Dận Tự”

(Đã lùi lại sửa đổi 63843336 của Lehoanglonggg (thảo luận))
Thẻ: Đã được lùi sửa
== Gia quyến ==
 
ngu
=== Đích Phúc tấn ===
* Quách Lạc La thị (郭絡羅氏), con gái của Hòa thạc Ngạch phò ''Minh Thượng'' (明尚) và Hòa thạc Cách cách - con gái thứ 7 của An Quận vương Nhạc Nhạc, là người vợ hết mực yêu quý của Dận Tự. Chính sự bất bình của bà đã ảnh hưởng tới Dận Tự, khiến cho hai người bị chia cắt. Đó là lý do vì sao Dận Tự có ít con cái hơn so với các [[Hoàng tử]] khác.
 
=== Thiếp thất ===
Người dùng vô danh