Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Dận Tự”

Reverted to revision 63843864 by NhacNy2412 (talk): Phá hoại, xúc phạm
Thẻ: Đã được lùi sửa
(Reverted to revision 63843864 by NhacNy2412 (talk): Phá hoại, xúc phạm)
Thẻ: Twinkle Lùi sửa
== Gia quyến ==
 
=== Đích Phúc tấn ===
ngu
* Quách Lạc La thị (郭絡羅氏), con gái của Hòa thạc Ngạch phò ''Minh Thượng'' (明尚) và Hòa thạc Cách cách - con gái thứ 7 của An Quận vương Nhạc Nhạc, là người vợ hết mực yêu quý của Dận Tự. Chính sự bất bình của bà đã ảnh hưởng tới Dận Tự, khiến cho hai người bị chia cắt. Đó là lý do vì sao Dận Tự có ít con cái hơn so với các [[Hoàng tử]] khác.
 
=== Thiếp thất ===