Khác biệt giữa các bản “Sách Kỷ lục Guinness”

Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
* Người phụ nữ nặng nhất: [[Carol Yager]], hơn 545 kg (1,200 lb; 85.8 st)
* Người nặng nhất còn sống: [[Manuel Uribe]], 597 kg (1,320 lb; 94.0 st)
* Người sống lâu nhất: Ông Của Bà Ngoại Thuỷ Tiên (500 tuổi)
 
# Mục danh sách số
 
Người dùng vô danh