Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Bộ thủ Khang Hi”

Sửa lỗi ruby bị lệch trên Chrome, gom ruby lại để đọc cho dễ
n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(Sửa lỗi ruby bị lệch trên Chrome, gom ruby lại để đọc cho dễ)
{{Navbox
| name = Bộ thủ Khang Hi
| title = [[Bộ thủ|{{Ruby|部|BỘ}} {{RubyTHỦ|首|THỦcss=display:inline-flex;flex-direction:column-reverse}}]] [[Chữ Hán|{{Ruby|𡦂|CHỮ}} {{RubyHÁN|漢|HÁNcss=display:inline-flex;flex-direction:column-reverse}}]] {{Ruby|豫|DỰA}} {{RubyTHEO|遶|THEOcss=display:inline-flex;flex-direction:column-reverse}} [[Khang Hi tự điển|{{Ruby|熙字典|"KHANG}} {{Ruby|熙|HI}} {{Ruby|字|TỰ}} {{RubyĐIỂN|典」|ĐIỂN"css=display:inline-flex;flex-direction:column-reverse}}]]
| state = {{{state<includeonly>|autocollapse</includeonly>}}}
| hình = [[Tập tin:Radical bushou.svg|200px]]