Khác biệt giữa các bản “Owen (súng tiểu liên)”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
|prod_design_date=1941-1945
|serv_design_date=1941-1960s
|used_by=<li>{{Flag|Úc}}</li><li>{{Flag|New Zealand}}</li><li>{{Flag|Vương quốc Anh}}</li><li>{{Flagcountry|Dutch East Indies}}</li><li>{{flag|Indonesia}}</li><li>{{Flag|Cộng hòa Miền Nam Việt Nam}} Tịch thu</li>
|wars=<li>[[Chiến tranh thế giới thứ hai|Chiến tranh thế giới thứ II]]</li><li>[[Chiến tranh du kích Mã Lai]]</li><li>[[Chiến tranh Triều Tiên]]</li><li>[[Chiến tranh Việt Nam]]</li>
|spec_type=