Hung1000123

Gia nhập ngày 24 tháng 8 năm 2020
không có tóm lược sửa đổi
{{Thành viên:Farewell/Hộp thành viên/Tôn trọng bản quyền}}
Giờ Việt Nam: '''{{#time:G|+7 hours}}<span style="text-decoration:blink">:</span>{{#time:i|0 minutes}} {{#time:|+7 hours}}'''<br>
{{Đi học}}
 
 
Một số hộp mình sử dụng của một số thành viên khác nên thông cảm nha
(cho mình mượn sài nha mấy bạn!)
https://drive.google.com/file/d/1zFILe9M84TS0OQkxpOxvt_qtTP-DqZlf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FeIaZnvr19uuDSSf9iXLO23Hv5soEu7-/view?usp=sharing
{{Đi học}}
168

lần sửa đổi